user_mobilelogo

Klub alpského lyžovania Jasná je sa stará o mladé lyžiarske talenty nie len z mesta Liptovský Mikuláš, ale aj z jeho širokého okolia. Klub je zastrešený pod organizáciou Združenie Športových Klubov Jasná, ktorá je nástupníckou organizáciou bývalej Telovýchovnej jednoty Jasná, ktorá má bohatú dlhodobú históriu.

 

Uplynulo už viac ako 6 desaťročí od založenia prvého lyžiarskeho oddielu (1953), kedy začal fungovať pod Telovýchovnou jednotou Nízke Tatry - Demänovské jaskyne, neskôr TJ Dynamo Nízke Tatry a dlhá roky potom ako Telovýchovná jednota Jasná, ktorá vychovala mnoho výborných zjazdárov a reprezentantov.

> viac o história klubu

Pripravované rozdelenie družstiev pre budúcu sezónu 2021/22:

 

Družstvo juniorov A-tím

tréner: Košík R.
 
Mezovská D.
Frackowiak K.
Kubányová B.
Jelínková B.
2003
2004 
2004
2005 
-------------------------------------------------------------------

Žiaci A-tím  (starší / mladší)

tréner: Petruf M.
 
Kubík A.
Čaklošová V.
Prevuzňák T.
Antolová Z.
Ždanová K.
Pročová P.
Harbach J.
Macíková A.
2006 
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009


 
 
-------------------------------------------------------------------
 

Žiaci B - starší / mladší

tréneri: Goňová V., Antol V.
 
Kráľová S.
Hulejová K.
Jelenákova L.
Palaj M.
Kráľ H.
Mitrenga M.
Fiala E.
Drobčo A.
Hulejová I.
Považská N.
Hliničanová N.
Durný K.
Palaj T.
Bošek M.

2005
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009

juniorka

len zimný
len zimný Predžiaci - starší

tréneri: Goňová V., Antol V.
 
Šulc J.
Pozor M.
Barteková K.
Magerčiaková V.
Gall J.
Hladký R.
Gemzická T.
Semanová C.
Hliničanová T.
Považský M.
Drobčová N.
Harbach A.
Harbach B.

2010 
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012


len zimný

len zimná
len zimná


postaršený
postaršený

 

Predžiaci - mladší

tréner: Staroňová M., Antol V.
 
Lazoň M.
Ábelová N.
Garrett J.
Myslivec
Trizna G.
Frackowiak F.
Pozor M.
Mičúchová J.
Pročová T.
Mrázová E.
Kasanická D.
Lacková J.
Hodas M.
Hodek J.
Harbach O.
Garrett T.
Pročová M.

 
2012
2012
2012
2012 
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2014
2014
2014
len zimný

len zimný
len zimný
postaršený
postaršený
postaršená


 
-------------------------------------------------------------------
 

Prípravka

tréneri: tréner: E. Antolová, Krajči J., M. Orvošová
 

Trizna M.
Myslivec J.
Hodek V.
Lacková H.
Kubíková A
Slafkovský A.
Lazoň T
Slafkovská J.
Gallová L.
Prevuzňáková
Záborská S.
Kupčo M.
 
2014 
2014 
2014 
2014 
2014
2013 
2014
2015
2015
2015
2016
2016len zimný

  

Tento rok začalo fungovať pod hlavičkou nášho klubu nové družstvo juniorov.

družstvo juniorov - dievčata na Passo Stelvio

Družstvo tvoria štyri pretekárky: Barbora Jelínková, Karolína Frackowiak, Denisa Mezovská a Barbora Kubányová s trénerom Radoslavom Košíkom.

(Fotografia z letného sústredenia na Passo Stelvio)

Poznáte druhú Mikulášanku pretekajúcu v svetovpm pohári?

Martina Dubovská

Aj tento rok sme na náš náborový plagátik, ktorý visel na základných školách v septembri po meste, dali na hlavičku obrázok s Martinou Dubovskou, ktorá pod vedením svojho otca a trénera KAL vyrástla v našom klube, a stále jeho členkou. Pod vedením Andreja Prevuzňáka reprezentuje Českú republiku.

 

Pilotné video k serálu RTVS - Športové nádeje - natočené v Jasnej v decembri 2017

video RTVS - Športové nádeje

Ďalšie videá:

Video z premenovania zjazdovky č.1 v auguste v Jasnej  > klikni tu

Video z Jasnej z úvodu minulej sezóny 
> klikni tu

Archívne video z telocvične (2009) > klikni tu

Začiatok sezóny v pred pár rokmi... > klikni tu