default_mobilelogo

Seprember - December 2019

--------------------------------- 

Prípravka

Od decembra vo voľné dni sa deti stretávajú na treéningoch na lyžiach v Jasnej.

Utorok - telocvičňa Ev.Gymnázium
Štvrtok - telocvičňa Ev.Gymnázium

Sobota, nedeľa - ranné tréningy v Jasnej

--------------------------------- 

Predžiaci

Pondelok - A družstvo o 14.30 hod.
Utorok-piatok - sa plánujú tréningy na snehu podľa podmienok prejednotlivé družstvá.

Výkendy - ranné tréningy v Jasnej alebo súťaže.

--------------------------------- 

Žiaci

Pondelok - A družstvo starší LMTC
          - A družstvo mladší 14.30 hod. telocvičňa Obchodná akadémia
          - B družstvo - voľno
Utorok-piatok - sa plánujú tréningy na snehu podľa podmienok prejednotlivé družstvá.

Víkendy - ranné tréningy v Jasnej alebo súťaže.

--------------------------------- 

 

 

 

Absolvované jesenné výjazdy na ľadovec Stubai

29.9. -  4.10.  - pre A družstvá ml.žiakov a predžiakov

20.10. - 25.10.  - pre A družstvá ml.žiakov a predžiakov

10.11. - 15.11. - hromadný výjazd pre všetky žiacke a predžiacké družstvá

 

Týždenný počet tréningov pre všetky družstvá a počet sústredení za rok:
> počet tréningov