default_mobilelogo

 

Rozdelenie družstiev na budúcu sezónu je zatiaľ predbežné. Bude upravené po uzavretí zmlúv s rodičmi pretekárov.

 

Juniori

tréner: M. Petruf, V. Hrehor

Knapčok A. 2004  
Kubányová B. 2004  

 

Žiaci A - starší 

tréner: M. Petruf, M. Hošala

Jelínková B. 2005  
Čaklošová V. 2006  zima
Kubík A. 2006  

 

Žiaci A - mladší

tréner: M. Petruf, M. Hošala

Medla M. 2007  
Palaj M. 2007  
Prevuzňák T. 2007  
Zhdanová K. 2008  

 

Žiaci B - (starší, mladší)

tréner: V. Hrehor, V. Antol, V. Goňová

Kráľová S. 2005  
Hulejová K. 2006  
Antolová Z. 2007  
Jelenákova L. 2007  
Ursínyová Z. 2007  
Kráľ H. 2007  
Fiala E. 2007  Zimný
Drobčo A. 2008  
Pročová P. 2008  
Hulejova I. 2008  
Považská N. 2008  
Hliničanová N.  2008  
Durný K. 2008  

 

St. predžiaci 

tréner: V. Goňová, V. Antol, P. Furst

Harbach J. 2009  
Palaj T. 2009  
Streit A. 2009  
Macíková A. 2009  
Pozor M. 2010  zima
Paulíny A. 2009  zima
Kopáčik F. 2009  zima
Šulc J. 2010  
Mráziková T. 2010  
Barteková K. 2010  
Magerčiaková V. 2010  

 

Ml. predžiaci

Tréneri: T. Antolová, I. Derfényová, P. Furst, V. Antol

Gall J. 2011  
Gemzická T. 2011  
Považský M. 2011  
Hladký R. 2011  
Hliničanová T. 2011  
Semanová C. 2011  
Drobčová N. 2011  
Pozor M. 2012  zimný
Harbach B. 2012  zimný
Harbach A. 2012  zimný
Lazoň M. 2012  
Myslivec M. 2012  
Garrett J. 2012  zimný
Ábelová N. 2012  
Klimo J. 2012  
     
     
     

 

Prípravka

tréner: E. Antolová, J. Kňavová, M. Orvošová

Frackowiak F. 2013  
Hodas M. 2013 zima
Mičúchová J. 2013  
Pročová T. 2013  
Fronková  2013  zima
Mrázová E. 2013  
Lacková J. 2013  
Hodek J. 2013  zima
Harbach O. 2014  zima
Pročová M. 2014  
Hodek V. 2014  zima
Lacková H. 2014  
Garrett T. 2014  zima
Kubíková A. 2014  
     
     
     
     
     
     

 

Týždenný počet tréningov pre všetky družstvá a počet sústredení za rok:
> počet tréningov