default_mobilelogo

 

V klube fungujú družstvá podľa veku a technickej zdatnosti detí: prípravka (2 skupiny); A-družstvo a B-družstvo predžiakov (kde sú aj starší, aj mladšími); A-družstvo starších žiakov, A-družstvo mladších žiakov a B-družstvo žiakov (spolu starší s mladšími).

O zverencov sa starajú kvalifikovaní tréneri: Miroslav Petruf, Vladimír Antol, Vladimíra Giňová, Elena Antolová, Jana Kňavová spolu s asistentami z radov bývalých pretekárov.

 

Týždenný počet tréningov pre všetky družstvá a počet sústredení za rok:
> počet tréningov

 

 

 

Žiacke A-družstvo:

 Deti sú v zimnom období 5-6 krát do týždňa na snehu. Trénujú celoročne. Majú k dispozícii klubové auto, ktoré ich dopravuje na tréningy a preteky slovenského pohára. Starší žiaci v letných mesiacoch chodia za snehom na Passo Stelvio. Mladší v jesennom období na rakúsky ľadovec Stubai.

B-družstvo trénuje na oblastné preteky Pohára Liptova. Na snehu sú 3-4 dni v týždni. Tréningy sú organizované celoročne s prestávkou v letnom období. Zúčastňujú sa jesenných výjazdov na Stubai.

Tréneri: Miroslav Petruf, Vladimír Antol

 

 

 
 
A-družstvo sa zúčastnuje celoslovenskej sútaže Slovenského pohára predžiakov. Tréningový proces je zameraný na čo techniku a rýchle zvládanie nástrah vytýčenej trate obrovského slalomu a základom slalomového oblúka. V zimnom období sú na lyžiach 4-5 krát týždenne. Včeobecná príprava je už zameraná aj na rozvoj sily, obratnosti a fyzickej kondície. V jarnom a jesennom období sa zúčastňujú 2-3 výjazdov na ľadovec Stubai v Rakúsku. 
 
Predžiaci B-družstvo Po zvládnutí základov lyžiarskej techniky deti začínajú jazdiť v bránach. Zúčastňujú sa pretekov Pohára Liptova. V zimnom období sú na lyžiach 3-4 krát týždenne Suchá príprava je zameraná na rozvoj obratnosti a fyzickej kondície. V jesennom období sa zúčastňujú výjazdu na ľadovec Stubai v Rakúsku. 

 

Tréneri: Vladimír Antol, Vladimíra Goňová, Peter Fürst, Tereza Antolová

 
 
 

 


Pípravka:

Mladí lyžiari navštevujú tréningy v telocvični 2 krát týždenne, kde sa hravou formou učia základom atletiky, gymnastiky a loptových hier. V zimnom období lyžujeme v Jasnej na ranných tréningoch, v týždni v lyžiarských strediskách v okolí mesta.Ideálny vek pre začiatok pravidelných tréningov je približne, keď dieťa začína školskú dochádzku (5-6 ročné). Je to vek kedy dieťa zvyčajne býva dostatočne fyzicky aj mentálne pripravené na prirodzené začlenenie sa do kolektívu. Deti ktoré prichádzajú do klubu zväčša už nejakú skúsenosť s lyžami majú. Dôležité je však, aby napredovali pod odborným dohľadom a neosvojili si chybné pohybové návyky, ktoré sa neskôr ťažko odstraňujú.

Tréneri: Jana Kňavová, Elena Antolová, Monika Orvošová, Iveta Derfényová, Marián Hošala