V klube fungujú družstvá podľa veku a technickej zdatnosti detí: prípravka (3 skupiny); družstvo mladších predžiakov (1 skupina) ,družstvo starších prdžiakov (1 skupina) a družstvo žiakov spolu so skupinou nepretekárov (2 skupiny).

O zverencov sa starajú kvalifikovaní tréneri Vladimír Antol, Miroslav Petruf, Vladimíra Giňová, Jana Kňavová, Elena Antolová, spolu s asistentami z radov bývalých pretekárov.

 

Žiacke kategórie sú v zimnom období 5-krát do týždňa na snehu. Družstvo trénuje celoročne. Majú k dispozícii klubové auto, ktoré ich dopravuje na tréningy a preteky. Starší žiaci v letných mesiacoch chodia za snehom na Passo Stelvio. Mladší v jesennom období na ľadovec Stubai.

Tréneri: Vladimír Antol, Miroslav Petruf

 

 

 

Po zvládnutí základov lyžiarskej techniky deti začínajú jazdiť v bránach.  Zúčastňujú sa pretekov Slovenského pohára a Pohára Liptova.

V zimnom období sú na lyžiach 3-5 krát týždenne a suchá príprava je už zameraná na rozvoj fyzickej kondície. V jesennom období sa zúčastňujú výjazdu na ľadovec Stubai v Rakúsku.

Trénery: Vladimír Antol a Vladimíra Goňová

 

 

 

Mladí lyžiari navštevujú tréningy v telocvični 2 krát týždenne, kde sa hravou formou učia základom atletiky, gymnastiky a loptových hier. V zimnom období lyžujeme v Jasnej na ranných tréningoch, v týždni v lyžiarských strediskách v okolí mesta.Ideálny vek pre začiatok pravidelných tréningov je približne, keď dieťa začína školskú dochádzku (5-6 ročné). Je to vek kedy dieťa zvyčajne býva dostatočne fyzicky aj mentálne pripravené na prirodzené začlenenie sa do kolektívu. Deti ktoré prichádzajú do klubu zväčša už nejakú skúsenosť s lyžami majú. Dôležité je však, aby napredovali pod odborným dohľadom a neosvojili si chybné pohybové návyky, ktoré sa neskôr ťažko odstraňujú.

Tréneri: Jana Kňavová, Elena Antolová, Miroslav Šimek, Mojmír Gulaša, Viktória Dočekalová