Žiacke kategórie sú v zimnom období 5-krát do týždňa na snehu. Družstvo trénuje celoročne. Majú k dispozícii klubové auto, ktoré ich dopravuje na tréningy a preteky. Starší žiaci v letných mesiacoch chodia za snehom na Passo Stelvio. Mladší v jesennom období na ľadovec Stubai.

Tréneri: Vladimír Antol, Miroslav Petruf