Prosíme všetkých rodičov, aby si stiahli tlačivo Dohoda o športovej príprave na tento rok, vytlačili, a vypísanú ju doniesli na tréning.
> KAL-zmluva-s-pretekarom.pdf

 

 

Tréningy v októbri a novembri:

 

Pondelok: 
- žiaci pretekári: LMTC (čas bude upresňovaný)
- starší predžiaci a žiaci nepretekári: telocvičňa Obchodnej akadémie 14.30 hod.

Utorok: 
- predžiaci (všetci): telocvičňa Obchodnej akadémie o 15.00 hod.
- žiaci: telocvičňa Obchodnej akadémie o 16.30 hod.

- prípravka: telocvičňa ZŠ Dem. cesta 16.30 hod.

Streda:  voľno

Štvrtok:
- žiaci pretekári: LMTC (čas bude upresňovaný)
- predžiaci (všetci)plus nepretekári: telocvičňa Obchodnej akadémie o 14.30 hod.

- prípravka: telocvičňa ZŠ Dem. cesta 16.30 hod.

Piatok:  voľno

Sobota: 
- ranné sobotňajšie tréningy podľa počasia (čas, miesto a aktivita budú upresňované)

Nedeľa:  voľno

 

---