default_mobilelogo

Klub alpského lyžovania Jasná je sa stará o mladé lyžiarske talenty nie len z mesta Liptovský Mikuláš, ale aj z jeho širokého okolia. Klub je zastrešený pod organizáciou Združenie Športových Klubov Jasná, ktorá je nástupníckou organizáciou bývalej Telovýchovnej jednoty Jasná, ktorá má bohatú dlhodobú históriu.

 

Uplynulo už viac ako 6 desaťročí od založenia prvého lyžiarskeho oddielu (1953), kedy začal fungovať pod Telovýchovnou jednotou Nízke Tatry - Demänovské jaskyne, neskôr TJ Dynamo Nízke Tatry a dlhá roky potom ako Telovýchovná jednota Jasná, ktorá vychovala mnoho výborných zjazdárov a reprezentantov.

> viac o história klubu

 

Lyžovanie otváralo cestu, udávalo smer rozvoja a šírilo slávu Demänovskej doliny, kde sa zrodila i naša TJ – ZŠK Jasná.

Činnosťou, výsledkami i materiálnym prínosom bol a je lyžiarsky oddiel – klub od začiatku existencie TJ - ZŠK Jasná jednoznačne nosným útvarom a jeho členovia významne prispeli k jej sláve a menu, ktoré rezonovali v rámci bývalej ČSSR, v zahraničí ale i v samostatnej SR po roku 1992.

 

Myšlienku založiť telovýchovnú jednotu Nízkych Tatier podporil v r.1953 správca Demänovských jaskýň Michal Bartko a s ním na čele začal pôsobiť i lyžiarsky oddiel (LO). Lyžovanie dostalo zelenú založením "Športovej školy dorastu" (ŠŠD). Trénovať a pretekať sa začínalo hlavne v Nicovom, kde LO prevádzkoval VL-200, Zadnom háji ale i na Chopku, v Iľanove a Závažnej Porube. Preteky sa organizovali so štartom z Pyramíd (Luková) s cieľom na Záhradkách (trať č.1) ale aj z Poľany s cieľom na Zadných prípadne cez Spravodlivú od Otupného.

V začiatkoch činnosti TJ sa lyžovanie organizovalo riadením centrálneho výboru TJ Nízke Tatry. Koncom päťdesiatych a začiatkom šesťdesiatych rokov výbor oddielu viedli Rudolf Plaček a Ján Diačik. Predsedami oddielu TJ a neskôr ZŠK boli od r. 1973 František Marga, od r. 1977 Milan Dzúrik, od r. 1980 Pavel Korman, od r. 1989 Martin Krajčí, od r. 1990 Alexander Slafkovský, od r. 1993 Emerich Mareček, od r. 1994 Miroslav Jurečka, a do dnes Pavel Šiarnik. 

 

Zjazdárov pod pôvodným názvom LK Jasná v ZŠK viedol Jaroslav Španko (od r. 1995) a Zoltán Lukáč (od r. 1996). Od r. 1996, kedy vznikol nástupnícky Klub alpského lyžovania (KAL), viedol ho Emerich Mareček, od roku 2016 Andrej Prevuzňák a od roku 2018 Jana Kňavová.

 

Po odčlenení Lyžiarskeho klubu Jasná od ZŠK tento klub dlhoročne viedla Jana Kapsiarová. Klub sa zameriaval najmä prácou s mladšími deťmi. Postupne sa od roku 2011 začala znovu budovať spolupráca obidvoch subjektov (LKJ aj KAL). Odrastené deti z prípravky LKJ pod vedením J. Kapsiarovej, a V. Antola v predžiakoch, postupovali do žiackých kategórií v klube KAL Jasná, kde ich viedol Andrej Prevuzňák. Takáto postupnosť pretrvala až do formálneho zlúčenia klubov v roku 2016, kedy všetci pretekári prestúpili pod hlavičku KAL Jasná.

 

Trénerská rada v oddieli pracovala pod vedením M. Krajčího (do 1980), neskôr J. Kmeťa (1982), P. Ftoreka, T. Lehotského, J. Melicha (1993) a Z. Lukáča (1994). Predsedov trénerskej rady nahradili a organizáciu družstiev prevzali profesionálni tréneri J. Dubovský a A. Prevuzňák. Po opätovnom zlúčení klubov trénerská rada začala opäť pracovať.

 

Najúspešnejší športovci celej histórie boli: Mirka Cuninková, Vlado Zajden, Anna Droppová, Peter Reitmayer, Darina Matošová, Ivan Pacák, Monika Hojstričová, Elena Medzihradská, Ľudmila Milanová, Patrícia Petrová, Peter Jurko, Zuzana Rázusová, Andrej Prevuzňák, Zuzana Smerčiaková.

 

Slalom na kolieskových korčuliach

Tento rok sa naši žiaci začali v letnom období venovať In-line slalomu. V júly sa účasnili majstrovstiev Slovenska v tomto športovom odvetví, a vrátili sa ako víťazi.

Poznáte druhú Mikulášanku pretekajúcu v svetovpm pohári?

Tento rok sme na náš náborový plagátik, ktorý visel na základných školách v septembri po meste, dali na hlavičku obrázok s Maťou Dubovskou, ktorá pod vedením svojho otca a trénera KAL vyrástla v našom klube. Reprezentuje Českú republiku.

 

Pilotné video k serálu RTVS - Športové nádeje - natočené v Jasnej v decembri 2017

video RTVS - Športové nádeje

 

Archívne video z telocvične (2009) > klikni tu

Začiatok sezóny v pred pár rokmi... > klikni tu