user_mobilelogo

 

1953 - 1955 TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA NÍZKE TATRY DEMÄNOVSKÉ JASKYNE

1955 - 1964 TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DYNAMO NÍZKE TATRY

1964 - 1989 TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA JASNÁ

od 1989 - dodnes pod ZDRUŽENÍM ŠPORTOVÝCH KLUBOV LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

 

Lyžovanie otváralo cestu, udávalo smer rozvoja a šírilo slávu Demänovskej doliny, kde sa zrodila i naša TJ – ZŠK Jasná.

Činnosťou, výsledkami i materiálnym prínosom bol a je lyžiarsky oddiel – klub od začiatku existencie TJ - ZŠK Jasná jednoznačne nosným útvarom a jeho členovia významne prispeli k jej sláve a menu, ktoré rezonovali v rámci bývalej ČSSR, v zahraničí ale i v samostatnej SR po roku 1992.

 

Myšlienku založiť telovýchovnú jednotu Nízkych Tatier podporil v r.1953 správca Demänovských jaskýň Michal Bartko a s ním na čele začal pôsobiť i lyžiarsky oddiel (LO). Lyžovanie dostalo zelenú založením "Športovej školy dorastu" (ŠŠD). Trénovať a pretekať sa začínalo hlavne v Nicovom, kde LO prevádzkoval VL-200, Zadnom háji ale i na Chopku, v Iľanove a Závažnej Porube. Preteky sa organizovali so štartom z Pyramíd (Luková) s cieľom na Záhradkách (trať č.1) ale aj z Poľany s cieľom na Zadných prípadne cez Spravodlivú od Otupného.

V začiatkoch činnosti TJ sa lyžovanie organizovalo riadením centrálneho výboru TJ Nízke Tatry. Koncom päťdesiatych a začiatkom šesťdesiatych rokov výbor oddielu viedli Rudolf Plaček a Ján Diačik. Predsedami oddielu TJ a neskôr ZŠK boli od r. 1973 František Marga, od r. 1977 Milan Dzúrik, od r. 1980 Pavel Korman, od r. 1989 Martin Krajčí, od r. 1990 Alexander Slafkovský, od r. 1993 Emerich Mareček, od r. 1994 Miroslav Jurečka, a do dnes Pavel Šiarnik. 

 

Zjazdárov pod pôvodným názvom LK Jasná v ZŠK viedol Jaroslav Španko (od r. 1995) a Zoltán Lukáč (od r. 1996). Od r. 1996, kedy vznikol nástupnícky Klub alpského lyžovania (KAL), viedol ho Emerich Mareček, od roku 2016 Andrej Prevuzňák a od roku 2018 Jana Kňavová.

 

Po odčlenení Lyžiarskeho klubu Jasná od ZŠK tento klub dlhoročne viedla Jana Kapsiarová. Klub sa zameriaval najmä prácou s mladšími deťmi. Postupne sa od roku 2011 začala znovu budovať spolupráca obidvoch subjektov (LKJ aj KAL). Odrastené deti z prípravky a predžiackych družstiev LK pod vedením J. Kapsiarovej, a V. Antola, postupovali do žiackých kategórií v klube KAL Jasná, kde ich viedol A. Prevuzňák. Takáto postupnosť pretrvala až do formálneho zlúčenia klubov v roku 2016, kedy všetci pretekári prestúpili pod hlavičku KAL Jasná.

 

Trénerská rada v oddieli pracovala pod vedením M. Krajčího (do 1980), neskôr J. Kmeťa (1982), P. Ftoreka, T. Lehotského, J. Melicha (1993) a Z. Lukáča (1994). Predsedov trénerskej rady nahradili a organizáciu družstiev prevzali profesionálni tréneri J. Dubovský a A. Prevuzňák. Po opätovnom zlúčení klubov v roku 2011 trénerská rada začala opäť pracovať v zložení J. Kapsiarová, V. Antol, A. Prevuzňák, J. Kňavová. 

 

Najúspešnejší športovci celej histórie boli: Mirka Cuninková, Vlado Zajden, Anna Droppová, Peter Reitmayer, Darina Matošová, Ivan Pacák, Monika Hojstričová, Elena Medzihradská, Ľudmila Milanová, Patrícia Petrová, Peter Jurko, Zuzana Rázusová, Andrej Prevuzňák, Zuzana Smerčiaková.

 

O zverencov sa dlhé roky starali tréneri LO, TJ, LK, a KAL: 

 
Ladislav Zacharides (do r. 1977), Peter Ftorek (1971-87), Milan Medla, Július Kmeť, Tibor Lehotský, Ján Dubovský, Jana Kapsiarová